Olieskift og/eller gearkasse skyl af automatgear?

Olien både smører gearkassen og sørger via tryk for at automat gearkassen kan skifte gear.
Tager din bil mange omdrejninger inden den skifter, kan der være flere årsager. En af dem
kan være at olien delvist har mistet sine smøre egenskaber/viskositet og danner slam. Det
kan i værste fald medføre at gearkassen går i stykker, da slammet kan sætte sig i
gearkassens filter og ventilhus og blokere for gennemstrømning.

Når vi renser din gearkasse, renses/skylles den med ny gearolie, indtil indikatoren på
maskinen viser at der ikke længere er urenheder i olien. Det giver både forbedret
brændstoføkonomi og blødere gearskifte.

Gearkassen arbejder ligeså hårdt som din motor gør og derfor anbefaler vi at din gearkasse
skylles for hver 60.000 km (ved hård drift med f.eks. campingvogn for hver 30.000 km).