Vedligeholdelse af indsprøjtningsdyser og rens af indsugning

Hvad kan en rensning med vores maskine gøre for din bil?

Indsprøjtningssystemer er sårbare overfor forurening af vand, snavs og diverse aflejringer. Et urent system vil ikke effektivt levere brændstof til motoren - dette vil forårsage ujævn tomgang, forringet ydeevne og dårligere brændstoføkonomi.

En rens med Proff Cleaner giver følgende forbedringer, uden at skille motoren ad

 • Renser og beskytter hele indsprøjtningssystemet (dyser, ventiler, pumper,
  forbrændingskamre).
 • Forbedrer acceleration, motorydelse og kold start.
 • Giver bedre brændstoføkonomi og renere for brænding.
 • Forebygger og løsner diverse belægninger, GOM* m.m.
 • Reducerer brændstofforbrug.
 • Reducere motor– og dyse støj på grund af stor, smørende effekt.
 • Reducerer skadelige udstødningsgasser og forurening på grund af renere
  forbrænding

*GOM er en forkortelse af ”Granulat Omiophilic Ma-terial” og er nærmest blevet en fællesbetegnelse for alle de mikroskopiske rester, fra selve forbrændingen,
som ikke ryger ud af udstødningssystemet under motorgangen. De sætter sig derimod i forbræn-dingskammer og på ventiler og er med til at give en dårligere motorgang i det lange løb. I forbindelse med den nye EU regel om minimum 10% biobrænd-stof inden for en årrække, vil vi se en gevinst der hedder mindre CO2 udslip, men selv den nye 2. generations bioethanol (lavet af hvede og raps) som blandes i brændstoffet giver mere uren forbrænding (mere GOM).

Bestil en rensning hos Galten Autoteknik og mærk forskellen med det samme.